Ozonun Kullanım Alanları

Ekipmanlar Yazdır

Ozon Sistemlerinin kurulumunda kullanılan cihaz ve ekipmanlar, kurulum yeri ve sistemin gereksinimlerine bağlıdır.ozone meter.jpg

Ölçüm ve Kontrol cihazları,

Bir element veya bileşiğin elektronlarını vermesi yükseltgenme (oksidasyon), elektron alması ise indirgenme (redüksiyon) olarak tanımlanır. Elektronlarını kolayca verebilen madde indergen ajan (oksidant), elektronları alan madde ise yükseltgen ajan (redüktant)'dır .Redoks potansiyeli bir maddenin oksijen verme yeteneğidir. Dolaysıyla ozon gazı oksijene indirgendiğinde redoks potansiyeli şekillenir ve suda bulunan oksidasyona uğrayan maddelerin miktarı artar. Bu yüzden oksidasyon redüksiyon potansiyeli, sudaki çözünmüş olan ozon gazının miktarını gösterir. Oksidasyon redüksiyon potansiyeli bir elektrot aracılığı ile milivolt cinsinden ölçülür ve Eh değeri olarak ifade edilir ve uygulama yerine göre farklı akımlar kullanılır. Redüksiyon potansiyeli suyun kimyasal yapısına, oksijenin kısmi basıncına ve hava giriş derecesine bağlıdır .

Ozon monitörleri sudaki ozon konsantrasyonunu ölçen cihazlardır. Ölçüm aralıkları 0-14 ppm (mg/l) arasında değişmekle birlikte bazıları grafik göstergeli ve tarih hafızalı, bazıları da alarmlı ve dijitaldir.

ORP ve PPM arasındaki ilişki için,"Genel İnformasyon" başlığı altında "Teknik Sayfalar" kısmından daha detaylı bilgi edinilebilir.

Oksijen Konsantrator ve Kompresörleri,

Ozon jeneratörleri, oksijen beslemesi için ya ortam havasını ya da Oksijen Jeneratörlerini kullanırlar.

Oksijen Jeneratörleri, çıkan ozon gazının efektifliği için çok öneme haizdir.

ozone-off-gas-vent.jpg

Diğer cihaz ve Ekipmanlar,

 

 

venturi.jpgBu grupta, venturileri, Destruct cihazlarını, ozon off-gas ventillerini, kontakt tankları ve check valfleri gösterebiliriz.

 

"Ekipmanlar" kısmı için daha detaylı bilgi yetkili bayilerimiz ve merkezimizden edinilebilir.